Gia Hạn Vật Phẩm
1. Vui lòng THOÁT GAME trước khi Nâng cấp vật phẩm, Mọi lỗi xảy ra do không thoát game ADM KHÔNG GIẢI QUYẾT.
Tên tài khoản
Chọn vật phẩm
Chọn Số Ngày
Mã xác nhận
Nhập lại mã *