TẨY THẺ BÀI +999
1. Vui lòng THOÁT GAME trước khi Nâng cấp vật phẩm, Mọi lỗi xảy ra do không thoát game Những Thẻ Bài Nào Hợp Thành Rồi Không đc Tháo Ra ... Lỗi Mất Chỉ Số ADM không Chiệu Trách Nhiệm !! ADM KHÔNG GIẢI QUYẾT.
Tên tài khoản
Chọn thẻ cần tẩy
Hợp Thành Tấn công
Hợp Thành Phòng Thủ
Hợp Thành Nhanh Nhẹn
Hợp Thành May Mắn
Giá Hợp Thành 0
Mã xác nhận
Nhập lại mã *