Danh Sách Các Top + Chốt Top vao thứ 5 hàng tuần mỖI tÀI kHOẢN cHỈ nHẬN ĐƯỢC 2 TOP CAO NHẤT CỦA mÌNH
TOP TÊN NHÂN VẬT TỔNG CHỈ SỐ + CASH + TÍCH LŨY
ĐàoHoa 20,856,281 + 99,999,999 Cash + 99,999,999 Tích Lũy
Game Vui VL 20,705,495 + 99,999,999 Cash + 0 Tích Lũy
Xà lõn cõn tẻn 19,215,599 + 99,999,999 Cash + 0 Tích Lũy
4 Hoàng☠️DuBaiᴾᴿᴼ 19,124,252 + 0 Cash + 99,999,999 Tích Lũy
5 Thiên☠️DuBaiᴾᴿᴼ 15,729,845 + 99,999,999 Cash + 0 Tích Lũy
6 Draken 15,266,037 + 0 Cash + 0 Tích Lũy
7 Trẻ Trâu 14,300,215 + 99,999,999 Cash + 99,999,999 Tích Lũy
8 ❤Đen❤Nhất❤SV❤ 14,264,969 + 99,999,999 Cash + 99,999,999 Tích Lũy
9 Tom♥C.E.O 14,040,398 + 0 Cash + 99,999,999 Tích Lũy
10 ĐạiCaChợCá 13,817,684 + 99,999,999 Cash + 99,999,999 Tích Lũy
11 Yên Bái Xịn 13,683,441 + 99,999,999 Cash + 99,999,999 Tích Lũy
12 ༺❤K¡ท❤༻ 12,667,045 + 0 Cash + 99,999,999 Tích Lũy
13 ๖ۣۜMoon☠️DuBaiᴾᴿᴼ 12,612,455 + 99,999,999 Cash + 0 Tích Lũy
14 Vũ Cự Bặc 12,227,741 + 0 Cash + 0 Tích Lũy
15 Dạ☠️DuBaiᴾᴿᴼ 12,054,917 + 99,999,999 Cash + 0 Tích Lũy
16 ༺ɠấυ❤ƙɑ༻ 11,486,395 + 99,999,999 Cash + 0 Tích Lũy
17 bé công 11,408,377 + 0 Cash + 0 Tích Lũy
18 ZENO 11,292,342 + 0 Cash + 99,999,999 Tích Lũy
19 ReverLouis 10,665,176 + 0 Cash + 0 Tích Lũy
20 123465ad 10,395,044 + 0 Cash + 0 Tích Lũy
TOP TÊN NHÂN VẬT LỰC CHIẾN + CASH + TÍCH LŨY
Game Vui VL 365,947,895 + 7,000,000 Cash + 8,000 Tích Lũy
ĐàoHoa 348,149,081 + 6,000,000 Cash + 6,500 Tích Lũy
Hoàng☠️DuBaiᴾᴿᴼ 336,011,852 + 5,000,000 Cash + 5,000 Tích Lũy
4 Xà lõn cõn tẻn 331,227,599 + 3,000,000 Cash + 3,500 Tích Lũy
5 Thiên☠️DuBaiᴾᴿᴼ 260,547,845 + 3,000,003 Cash + 3,500 Tích Lũy
6 Tom♥C.E.O 235,905,998 + 3,000,000 Cash + 3,500 Tích Lũy
7 Draken 229,146,837 + 3,000,000 Cash + 3,500 Tích Lũy
8 ๖ۣۜMoon☠️DuBaiᴾᴿᴼ 225,564,455 + 3,000,000 Cash + 3,500 Tích Lũy
9 ĐạiCaChợCá 215,832,884 + 3,000,000 Cash + 3,500 Tích Lũy
10 ❤Đen❤Nhất❤SV❤ 212,593,769 + 3,000,000 Cash + 3,500 Tích Lũy
11 Dạ☠️DuBaiᴾᴿᴼ 212,147,717 + 2,000,000 Cash + 2,000 Tích Lũy
12 Vũ Cự Bặc 210,434,141 + 2,000,000 Cash + 2,000 Tích Lũy
13 Trẻ Trâu 205,552,615 + 2,000,000 Cash + 2,000 Tích Lũy
14 ༺❤K¡ท❤༻ 203,367,445 + 2,000,000 Cash + 2,000 Tích Lũy
15 Yên Bái Xịn 191,195,841 + 2,000,000 Cash + 2,000 Tích Lũy
16 ZENO 187,115,142 + 2,000,000 Cash + 2,000 Tích Lũy
17 Anh Đào 176,901,598 + 2,000,000 Cash + 2,000 Tích Lũy
18 bé công 174,423,577 + 2,000,000 Cash + 2,000 Tích Lũy
19 ༺ɠấυ❤ƙɑ༻ 172,775,995 + 2,000,000 Cash + 2,000 Tích Lũy
20 ReverLouis 160,887,176 + 2,000,000 Cash + 2,000 Tích Lũy
TOP TÊN NHÂN VẬT WIN + CASH + TÍCH LŨY
Thiên☠️DuBaiᴾᴿᴼ 2,034 WIN + 5,000,000 Cash + 4,000 Tích Lũy
Tigera 1,607 WIN + 4,000,000 Cash + 3,000 Tích Lũy
ReverLouis 1,538 WIN + 3,000,000 Cash + 2,000 Tích Lũy
4 ???Hoa?ng???T?? 492 WIN + 3,000,000 Cash + 2,000 Tích Lũy
5 Rose♥ 381 WIN + 1,500,000 Cash + 1,500 Tích Lũy
6 ★Hân•Nai★ 127 WIN + 1,500,000 Cash + 1,500 Tích Lũy
7 ♛ղѺ♛ 111 WIN + 1,500,000 Cash + 1,500 Tích Lũy
8 109 WIN + 1,500,000 Cash + 1,500 Tích Lũy
9 TamHoDo 100 WIN + 1,500,000 Cash + 1,500 Tích Lũy
10 ♡Bạch☆Long♡ 99 WIN + 1,500,000 Cash + 1,500 Tích Lũy
TOP TÊN NHÂN VẬT THỜI GIAN ONLINE + CASH + TÍCH LŨY
Thiên☠️DuBaiᴾᴿᴼ 2,999 Phút + 5,000,000 Cash + 4,000 Tích Lũy
Yên Bái Xịn 2,743 Phút + 4,000,000 Cash + 3,000 Tích Lũy
Tigera 2,361 Phút + 3,000,000 Cash + 2,000 Tích Lũy
4 ???Hoa?ng???T?? 2,217 Phút + 1,500,000 Cash + 1,500 Tích Lũy
5 1 2,157 Phút + 1,500,000 Cash + 1,500 Tích Lũy
6 Hoàng Mị 2,011 Phút + 1,500,000 Cash + 1,500 Tích Lũy
7 tieukhoi1 1,877 Phút + 1,500,000 Cash + 1,500 Tích Lũy
8 NhàS?TócDài 1,854 Phút + 1,500,000 Cash + 1,500 Tích Lũy
9 tieukhoi2 1,848 Phút + 1,500,000 Cash + 1,500 Tích Lũy
10 00100110 1,831 Phút + 1,500,000 Cash + 1,500 Tích Lũy
TOP TÊN NHÂN VẬT ĐIỂM DAME BOOS + CASH + TÍCH LŨY
My Bad 5,275,483 ĐIỂM + 5,000,000 Cash + 4,000 Tích Lũy
Tigera 4,884,728 ĐIỂM + 4,000,000 Cash + 3,000 Tích Lũy
๖ۣۜGIàッ 393,169 ĐIỂM + 3,000,000 Cash + 2,000 Tích Lũy
4 60 ĐIỂM + 3,000,000 Cash + 2,000 Tích Lũy
5 1M76 44 ĐIỂM + 1,500,000 Cash + 1,500 Tích Lũy
6 mixkon 22 ĐIỂM + 1,500,000 Cash + 1,500 Tích Lũy
7 Thiên☠️DuBaiᴾᴿᴼ 13 ĐIỂM + 1,500,000 Cash + 1,500 Tích Lũy
8 Ng Yen Nhii 11 ĐIỂM + 1,500,000 Cash + 1,500 Tích Lũy
9 Vũ Cự Bặc 3 ĐIỂM + 1,500,000 Cash + 1,500 Tích Lũy
10 0 ĐIỂM + 1,500,000 Cash + 1,500 Tích Lũy