Danh Sách Các Top + Chốt Top vao thứ 5 hàng tuần mỖI tÀI kHOẢN cHỈ nHẬN ĐƯỢC 2 TOP CAO NHẤT CỦA mÌNH
TOP TÊN NHÂN VẬT TỔNG CHỈ SỐ + CASH + TÍCH LŨY
0 7,358,998 + 0 Cash + 0 Tích Lũy
0 7,331,634 + 0 Cash + 0 Tích Lũy
0 5,385,971 + 0 Cash + 0 Tích Lũy
4 0 4,649,781 + 0 Cash + 0 Tích Lũy
5 0 4,261,796 + 0 Cash + 0 Tích Lũy
6 0 4,170,260 + 0 Cash + 0 Tích Lũy
7 0 4,153,702 + 0 Cash + 0 Tích Lũy
8 0 3,957,749 + 0 Cash + 0 Tích Lũy
9 0 3,651,932 + 0 Cash + 0 Tích Lũy
10 0 3,635,055 + 0 Cash + 0 Tích Lũy
11 0 3,580,600 + 0 Cash + 0 Tích Lũy
12 0 3,411,500 + 0 Cash + 0 Tích Lũy
13 0 3,398,437 + 0 Cash + 0 Tích Lũy
14 0 3,368,486 + 0 Cash + 0 Tích Lũy
15 0 3,297,862 + 0 Cash + 0 Tích Lũy
16 0 3,291,404 + 0 Cash + 0 Tích Lũy
17 0 3,238,505 + 0 Cash + 0 Tích Lũy
18 0 3,151,635 + 0 Cash + 0 Tích Lũy
19 0 3,137,380 + 0 Cash + 0 Tích Lũy
20 0 3,077,823 + 0 Cash + 0 Tích Lũy
TOP TÊN NHÂN VẬT LỰC CHIẾN + CASH + TÍCH LŨY
vivulc 0 + 0 Cash + 3,000 Tích Lũy
Long Hoàng 0 + 0 Cash + 2,500 Tích Lũy
phuccr 0 + 0 Cash + 2,000 Tích Lũy
4 Thùy Linh 180 0 + 0 Cash + 1,500 Tích Lũy
5 Ngọc Trinh 155 0 + 0 Cash + 1,500 Tích Lũy
6 ✩KD✩ 0 + 0 Cash + 1,500 Tích Lũy
7 val3ntin0 0 + 0 Cash + 1,500 Tích Lũy
8 ❖︵Quẩʏ 0 + 0 Cash + 1,500 Tích Lũy
9 Sun 0 + 0 Cash + 1,500 Tích Lũy
10 TIểu Miêu 0 + 0 Cash + 1,500 Tích Lũy
11 Trần Nam 468 0 + 0 Cash + 1,000 Tích Lũy
12 huydans2tvv 0 + 0 Cash + 1,000 Tích Lũy
13 TrungEm1 0 + 0 Cash + 1,000 Tích Lũy
14 PDuong 0 + 0 Cash + 1,000 Tích Lũy
15 Ƭɦảσϑƴ❄ 0 + 0 Cash + 1,000 Tích Lũy
16 Meoww 0 + 0 Cash + 1,000 Tích Lũy
17 huydans2tv 0 + 0 Cash + 1,000 Tích Lũy
18 Hoàng Tử 705 0 + 0 Cash + 1,000 Tích Lũy
19 Thanh Tùng 0 + 0 Cash + 1,000 Tích Lũy
20 Clone Hoa 0 + 0 Cash + 1,000 Tích Lũy
TOP TÊN NHÂN VẬT WIN + CASH + TÍCH LŨY
Trần Nam 468 0 WIN + 0 Cash + 1,500 Tích Lũy
huydans2tvv 0 WIN + 0 Cash + 1,200 Tích Lũy
TrungEm1 0 WIN + 0 Cash + 900 Tích Lũy
4 PDuong 0 WIN + 0 Cash + 650 Tích Lũy
5 Ƭɦảσϑƴ❄ 0 WIN + 0 Cash + 650 Tích Lũy
6 Meoww 0 WIN + 0 Cash + 650 Tích Lũy
7 huydans2tv 0 WIN + 0 Cash + 650 Tích Lũy
8 Hoàng Tử 705 0 WIN + 0 Cash + 650 Tích Lũy
9 Thanh Tùng 0 WIN + 0 Cash + 650 Tích Lũy
10 Clone Hoa 0 WIN + 0 Cash + 650 Tích Lũy
TOP TÊN NHÂN VẬT THỜI GIAN ONLINE + CASH + TÍCH LŨY
Trần Nam 468 0 Phút + 0 Cash + 1,500 Tích Lũy
huydans2tvv 0 Phút + 0 Cash + 1,200 Tích Lũy
TrungEm1 0 Phút + 0 Cash + 900 Tích Lũy
4 PDuong 0 Phút + 0 Cash + 650 Tích Lũy
5 Ƭɦảσϑƴ❄ 0 Phút + 0 Cash + 650 Tích Lũy
6 Meoww 0 Phút + 0 Cash + 650 Tích Lũy
7 huydans2tv 0 Phút + 0 Cash + 650 Tích Lũy
8 Hoàng Tử 705 0 Phút + 0 Cash + 650 Tích Lũy
9 Thanh Tùng 0 Phút + 0 Cash + 650 Tích Lũy
10 Clone Hoa 0 Phút + 0 Cash + 650 Tích Lũy
TOP TÊN NHÂN VẬT ĐIỂM DAME BOOS + CASH + TÍCH LŨY
Trần Nam 468 0 ĐIỂM + 0 Cash + 1,500 Tích Lũy
huydans2tvv 0 ĐIỂM + 0 Cash + 1,200 Tích Lũy
TrungEm1 0 ĐIỂM + 0 Cash + 900 Tích Lũy
4 PDuong 0 ĐIỂM + 0 Cash + 650 Tích Lũy
5 Ƭɦảσϑƴ❄ 0 ĐIỂM + 0 Cash + 650 Tích Lũy
6 Meoww 0 ĐIỂM + 0 Cash + 650 Tích Lũy
7 huydans2tv 0 ĐIỂM + 0 Cash + 650 Tích Lũy
8 Hoàng Tử 705 0 ĐIỂM + 0 Cash + 650 Tích Lũy
9 Thanh Tùng 0 ĐIỂM + 0 Cash + 650 Tích Lũy
10 Clone Hoa 0 ĐIỂM + 0 Cash + 650 Tích Lũy