Danh Sách Các Top + Chốt Top 22h Chủ Nhật hàng Tuần
TOP TÊN NHÂN VẬT TỔNG CHỈ SỐ + CASH + TÍCH LŨY
S1.™ˆ†ìñh♥Ảøˆ™ 10,120,088 + 99,999,999 Cash + 99,999,999 Tích Lũy
♔⋆ɠαмε тʋ⋆♔ 9,235,021 + 99,999,999 Cash + 0 Tích Lũy
Doraemon 9,103,515 + 99,999,999 Cash + 0 Tích Lũy
4 FinalYearStudent 9,015,136 + 0 Cash + 99,999,999 Tích Lũy
5 Th̳à̳n̳̳h̳Bả̳n̳̳h̳⁀ᶦᵈᵒᶫ 7,575,051 + 99,999,999 Cash + 0 Tích Lũy
6 Thịnh♚Nguyễn 6,973,433 + 0 Cash + 0 Tích Lũy
7 NhàSưTócDài 6,663,905 + 99,999,999 Cash + 99,999,999 Tích Lũy
8 ♕Ⓣⓗⓤⓐⓣạⓘⓨⓢ 6,298,498 + 99,999,999 Cash + 99,999,999 Tích Lũy
9 ✾EMI✾FUKUDA✾ 6,210,888 + 0 Cash + 99,999,999 Tích Lũy
10 TôiKhôngBiếtBạnLàGì 5,961,489 + 99,999,999 Cash + 99,999,999 Tích Lũy
11 ︵✿๖Sησω‿✿ 4,749,813 + 99,999,999 Cash + 99,999,999 Tích Lũy
12 Nguyễn•Khang 4,460,023 + 0 Cash + 99,999,999 Tích Lũy
13 Thiênn 4,355,589 + 99,999,999 Cash + 0 Tích Lũy
14 ๖ۣۜÐÇ•£øuis 4,246,874 + 0 Cash + 0 Tích Lũy
15 tiencoi21 4,155,217 + 99,999,999 Cash + 0 Tích Lũy
16 Forever♥Moon 4,130,496 + 99,999,999 Cash + 0 Tích Lũy
17 Cu Chỉ Ngược 3,967,713 + 0 Cash + 0 Tích Lũy
18 DươngNT 3,783,410 + 0 Cash + 99,999,999 Tích Lũy
19 C҈ậU҈✿úT҈︵ 3,735,470 + 0 Cash + 0 Tích Lũy
20 TINOティノ 3,511,773 + 0 Cash + 0 Tích Lũy
TOP TÊN NHÂN VẬT LỰC CHIẾN + CASH + TÍCH LŨY
ADMGUNNY 108,215,229 + 50,000,000 Cash + 30,000 Tích Lũy
S1.™ˆ†ìñh♥Ảøˆ™ 14,614,338 + 40,000,000 Cash + 25,000 Tích Lũy
Doraemon 12,804,865 + 30,000,000 Cash + 20,000 Tích Lũy
4 ♔⋆ɠαмε тʋ⋆♔ 12,757,621 + 20,000,000 Cash + 15,000 Tích Lũy
5 FinalYearStudent 12,339,636 + 20,000,000 Cash + 15,000 Tích Lũy
6 Th̳à̳n̳̳h̳Bả̳n̳̳h̳⁀ᶦᵈᵒᶫ 10,581,401 + 20,000,000 Cash + 15,000 Tích Lũy
7 Thịnh♚Nguyễn 9,634,533 + 20,000,000 Cash + 15,000 Tích Lũy
8 NhàSưTócDài 9,403,655 + 20,000,000 Cash + 15,000 Tích Lũy
9 ♕Ⓣⓗⓤⓐⓣạⓘⓨⓢ 8,851,998 + 20,000,000 Cash + 15,000 Tích Lũy
10 ✾EMI✾FUKUDA✾ 8,270,238 + 20,000,000 Cash + 15,000 Tích Lũy
11 TôiKhôngBiếtBạnLàGì 8,221,039 + 10,000,000 Cash + 10,000 Tích Lũy
12 ๖ۣۜÐÇ•£øuis 6,547,874 + 10,000,000 Cash + 10,000 Tích Lũy
13 ︵✿๖Sησω‿✿ 6,397,413 + 10,000,000 Cash + 10,000 Tích Lũy
14 tiencoi21 6,395,317 + 10,000,000 Cash + 10,000 Tích Lũy
15 Nguyễn•Khang 6,336,923 + 10,000,000 Cash + 10,000 Tích Lũy
16 Thiênn 6,134,789 + 10,000,000 Cash + 10,000 Tích Lũy
17 Forever♥Moon 5,978,696 + 10,000,000 Cash + 10,000 Tích Lũy
18 Cu Chỉ Ngược 5,739,863 + 10,000,000 Cash + 10,000 Tích Lũy
19 C҈ậU҈✿úT҈︵ 5,498,670 + 10,000,000 Cash + 10,000 Tích Lũy
20 DươngNT 5,238,960 + 10,000,000 Cash + 10,000 Tích Lũy
TOP TÊN NHÂN VẬT WIN + CASH + TÍCH LŨY
♥Ng.ThịBíchHiền♥ 1,971 WIN + 20,000,000 Cash + 15,000 Tích Lũy
☆Mây•Nguyễn☆ 1,488 WIN + 15,000,000 Cash + 13,000 Tích Lũy
๖ۣۜÐÇ•£øuis 929 WIN + 10,000,000 Cash + 10,000 Tích Lũy
4 QuáKhứKoQuên 755 WIN + 6,000,000 Cash + 6,000 Tích Lũy
5 FinalYearStudent 744 WIN + 6,000,000 Cash + 6,000 Tích Lũy
6 Doraemon 429 WIN + 6,000,000 Cash + 6,000 Tích Lũy
7 TôiKhôngBiếtBạnLàGì 324 WIN + 6,000,000 Cash + 6,000 Tích Lũy
8 Thiênn 321 WIN + 6,000,000 Cash + 6,000 Tích Lũy
9 Forever♥Moon 270 WIN + 6,000,000 Cash + 6,000 Tích Lũy
10 Nguyễn•Khang 260 WIN + 6,000,000 Cash + 6,000 Tích Lũy
TOP TÊN NHÂN VẬT THỜI GIAN ONLINE + CASH + TÍCH LŨY
Thiênn 11,311 Phút + 20,000,000 Cash + 15,000 Tích Lũy
♥Ng.ThịBíchHiền♥ 11,069 Phút + 15,000,000 Cash + 13,000 Tích Lũy
FinalYearStudent 9,709 Phút + 10,000,000 Cash + 10,000 Tích Lũy
4 ๖ۣۜÐÇ•£øuis 7,226 Phút + 6,000,000 Cash + 6,000 Tích Lũy
5 ✾EMI✾FUKUDA✾ 6,971 Phút + 6,000,000 Cash + 6,000 Tích Lũy
6 S1.™ˆ†ìñh♥Ảøˆ™ 6,791 Phút + 6,000,000 Cash + 6,000 Tích Lũy
7 Forever♥Moon 6,405 Phút + 6,000,000 Cash + 6,000 Tích Lũy
8 Dương Thái 6 5,938 Phút + 6,000,000 Cash + 6,000 Tích Lũy
9 Hiền1 5,685 Phút + 6,000,000 Cash + 6,000 Tích Lũy
10 Nguyễn•Khang 5,557 Phút + 6,000,000 Cash + 6,000 Tích Lũy
TOP TÊN NHÂN VẬT ĐIỂM DAME BOOS + CASH + TÍCH LŨY
Thịnh♚Nguyễn 47,716,268 ĐIỂM + 20,000,000 Cash + 15,000 Tích Lũy
TINOティノ 21,275,562 ĐIỂM + 15,000,000 Cash + 13,000 Tích Lũy
♕Ⓣⓗⓤⓐⓣạⓘⓨⓢ 5,295,374 ĐIỂM + 10,000,000 Cash + 10,000 Tích Lũy
4 Thiênn 5,259,130 ĐIỂM + 6,000,000 Cash + 6,000 Tích Lũy
5 S1.™ˆ†ìñh♥Ảøˆ™ 4,238,877 ĐIỂM + 6,000,000 Cash + 6,000 Tích Lũy
6 Cu Chỉ Ngược 3,322,356 ĐIỂM + 6,000,000 Cash + 6,000 Tích Lũy
7 12345665 0 ĐIỂM + 6,000,000 Cash + 6,000 Tích Lũy
8 12345664 0 ĐIỂM + 6,000,000 Cash + 6,000 Tích Lũy
9 12345663 0 ĐIỂM + 6,000,000 Cash + 6,000 Tích Lũy
10 12345661 0 ĐIỂM + 6,000,000 Cash + 6,000 Tích Lũy