Cường hóa vật phẩm
1. Vui lòng THOÁT GAME trước khi Nâng cấp vật phẩm, Mọi lỗi xảy ra do không thoát game ADM KHÔNG GIẢI QUYẾT.
2. Chỉ hiện thị những vật phẩm ---<3 Chú Ý Vũ Khí Trên Cấp 15 nhé.. cường hoá sẽ quây lại vũ khi 15 nên ad không Chiệu trách Nhiệm ĐANG MẶC TRÊN NHÂN VẬT
Tên tài khoản
Chọn vật phẩm