TIN TỨC GAME

[Hướng Dẫn Tân Thủ... "] ẤN Vào Tai LaunCher
Ấn vào tải phần mền chơi gunny trên điện thoại [Hướng dẫn anh em Dung Luyện Châu Báu Siêu Sát lever 21 nhé... "]